אופן מחיאת כף עפ"י הזוהר

כיצד ראוי וכדאי למחוא כפיים? לכאורה, זו שאלה שניתן לחשוב, שאין לה תשובה הכרחית, הרי, מה זה משנה כיצד אני מוחא כפיים? אם יד כנגד יד? או יד על יד? מגלה הזוהר, שלכל פעולה שאדם עושה למטה, בעולם התחתון, יש השפעה ; נקרא לזה מנענע בחינות רוחניות מקבילות בעולמות הרוחניים. מאחר ועפ"י הקבלה ישנו הבדל מהותי בין צד ימין שהוא החסד, לצד שמאל שהוא מידת הדין, מין הסתם ישנה חשיבות לאיזו יד תהיה העליונה…

הציטוט מה"זוהר" ופירושו:

"תּוּ פָּתַח וְאָמַר, (ויקרא ט) רבי שמעון בר יוחאי הוסיף ואמר כתוב: 'יִשָּׂא אַהֲרֹן אֶת יָדָיו אֶל הָעָם וַיְבָרַכֵם' אהרון הכהן הרים את ידיו וברך את העם (ברכת כוהנים)  וְתָנֵינָן יָדוֹ כְּתִיב, מדייק הזוהר ואומר, שלמרות שאהרון הרים את שתי ידיו בכדי לברך, כתוב "ידו" בלי האות יוד, שמשמעו, שנשא רק יד אחת, אלא זה בא להורות:  דְּבָעֵי לְזַקְפָא יְמִינָא עַל שְׂמָאלָא. שצריך להגביה את יד ימין מעל יד שמאל  וַאֲמַאי  ומהו הטעם בדבר לְאַחֲזָאָה עוֹבָדָא לְתַתָּא, להראות מעשה למטה בְּגִין דְּיִתְּעַר עוֹבָדָא לְעֵילָּא"  בכדי לעורר השפעה רוחנית מקבילה למעלה ("זוהר", ע"מ צ"ב, ב').

עולם הקבלה חושף בפנינו את החשיבות הרבה של כל תנועה שהאדם עושה, לכן, גם ברמת הפשט מובא ב"שולחן ערוך" הלכה: "ינעל מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו, ואחר כך ינעל של שמאל ויקשרנו ויחזור ויקשור של ימין" (שו"ע סימן ב', ד'). כאשר אדם רוצה לנעול את נעליו, יש להתחיל בצד ימין, שהסברנו שימין זה חסד, שהוא החשוב יותר, ובו התחיל הבורא לברוא את העולם ("עולם חסד יבנה") ולכן – ינעל את נעל ימין, אך לא יקשור אותה (קשירה היא בחינה של עצירה, ואין אנו מעוניינים לעצור את צד ימין – החסד תחילה), לאחר מכן ינעל את נעל שמאל – שהיא כנגד הדין, ואז יקשור, תחילה את נעל שמאל, ואז את נעל ימין.

כל פעולה שאנו עושים משפיעה. חשוב להבין, באיזו מעלה ודרגה אנו נמצאים – שעל ידינו העולמות הרוחניים מופעלים.

"לְאַחֲזָאָה עוֹבָדָא לְתַתָּא, להראות מעשה למטה בְּגִין דְּיִתְּעַר עוֹבָדָא לְעֵילָּא" בכדי לעורר השפעה רוחנית מקבילה מלמעלה.