אל תשנה – תשפר

"אל תשנה – תשפר"

רבי ישראל מסלנט אומר: "קל ללמוד את כל התורה מאשר לתקן מידה אחת באדם" פעמים שהאדם מנסה לשנות את הסובבים אותו כפי רצונו. ובפרט בין בני זוג בין, עובד למעביד ובחינוך הילדים. כבוס, כבעל, כאבא אנו מצפים שהעובד, האשה או הילד – פשוט ישמעו להוראותינו ולכל מוצא פינו. הבוס רוצה שהעובד יגיע בדיוק בזמן ויעבוד במרץ וברצינות, הבעל מצפה שאשתו תהיה אשת חיל עושה רצון בעלה והאבא או המחנך מצפים שילד נורמלי שעושה גם שטויות לפעמים יהיה 'ילד טוב ירושלים'. רבי ישראל מסלנט מחדש לנו את הדרך להשיג את זה, לא בכח אלא במוח. בשביל לשנות בעצמנו מידה הרגל או דרך חיים מסויימת אנו צריכים את כל החיים, אז כל שכן כאשר אנו מנסים לשנות באדם אחר. לכן, לשנות ולהפוך את השני זה לא שייך, אבל לנסות לשפר אותו, דהיינו לנתב, לכוון למקום חיובי יותר – זה כן שייך! כשהבוס ילמד גם לפרגן ולהודות לעובד שלו אז הוא יתחיל להגיע בזמן ולעבוד בחריצות וברצינות. כשהבעל יתמקד במעלות של אשתו, בדברים החיוביים שלה, בסופו של דבר היא גם תהיה אישה שעושה רצון בעלה. כמו"כ ובמיוחד, אבא ובן מחנך ותלמיד, ללכת ראש בראש ולנסות לשנות בכח – זה לא יעבוד (במקרה הטוב, בתקווה שזה לא יגרום לריחוק וניגוד יותר גדול), אבל לנסות לשפר ע"י עידוד ופירגון אמיתי בדברים שהוא כן טוב בהם, לראות את המעלות והנקודות הטובות ולהתמקד דווקא בהם,עם הזמן נגלה אוצר בלום שלא ידענו עליו עד היום.                    לסיכום: אל תעבוד קשה- תעבוד חכם! בהצלחה.