הצדיקים הראויים להתפלל בעדינו

לאיזה רב יש לפנות כשיש בעיה או חולה או צרה חלילה, ומי ראוי להתפלל בעדינו ?

הגמרא במסכת בבא בתרא קטז, ב . אומרת דרש רבי חנינא בר חמא כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים , שנאמר חמת מלך מלאכי מות , ואיש חכם יכפרנה . ופירש הרב נימוקי יוסף חכם התופס ישיבה כלומר רב המלמד תורה לישראל .

עוד כתב הרב משה בן חביב ז״ל על המאמר בסליחות גיבורים לעמוד בפרץ , דוחים את הגזירות . דהיינו חכם אמת שעומד בפרץ לעצור פרצות . כשרואה תקלות וחטאות ומזהיר מהם , הוא ראוי והגון להתפלל בעד הכלל או הפרט כיוון שהוא גיבור לעמוד בפרץ , כשיש פירצה הוא עוצר אותה ולכן יש בכוחו לדחות גזירות מעלינו . אך אם יש בו חיסרון וחוסר שימת לב על הבעיות הרוחניות של הדור לא יוכל להתפלל , ואם יתפלל לא יענו לו .

כמו כן כתב רבנו אליעזר פאפו זצ״ל כי הרב כשיבואו אליו לבקש תפלה , יאמר לאיש המבקש לפשפש במעשיו , כי בזוהר הקדוש איתא שאם החכם הצדיק מבקש בלי שישוב האיש בתשובה תידחה הגזירה אך חלילה תחזור היא או אחרת ממנה , וכשיביא אותה השם יתברך שנית , כדי שהצדיק לא יפריע מלהעניש את האדם , ולא יבקש שוב בעדו מסלק אותו מהעולם , וזה ביאור מרוב עוונינו אבדנום נאספו מנו בחטאינו , בגלל רוב עוונינו , ומיד יביא את המכה וזה פירוש הפסוק כי מפני הרעה נאסף הצדיק .

וכן פירש המהרש״א ז״ל במסכת בבא בתרא , יכפרנה שיבקש ממנו ממש על כפרת עוונו , ועל ידי כן ימשיך לו חיים . לכן אין בקשה יכולה להתקבל אלא אם תוקדם לה התשובה . וכן היה מור אבי ז״ל מזהיר תמיד שלא לבקש כלום בלי תורה ותשובה קודם לכן , וכן היה מזהיר כשהולכים להשתטח על קברי הצדיקים , לעשות תשובה וללמוד שם , ורק אחר כך לבקש.

עוד כתב רבנו אהרן ברכיה די מודינא במעבר יבוק , כי גדולה תפילת הבן על אביו או התלמיד על רבו , יותר מכל אחד אחר , כי הם קרובים ביותר ומרגישים את הצער ואת הכאב , ולכן מתפללים מתוך לבם , ולא בתמורה למשהו , נמצא כי צריך למצוא חכם אמיתי וקדוש שכולו עוסק בתורה ולא נוטל ממון בעבור תפלתו , ויודע בצערן של ישראל ומבקש עבורם מקירות לבו .

והשם יתברך יצילנו ויצילכם מכל מיני אנשים שוטים ונוכלים המתחזים לצדיקים , וימציא לעם ישראל כולו ולנו אנשים צדיקים ותמימים , קדושים ואמיתיים , המתפללים על ישראל בלב שלם , ללא כל מטרה אישית , ואינם תאבים לממונם של ישראל .

הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אודה כאן קבל עם ועדה ובוראינו יוצרינו ועושינו, על שהחיינו וקיימנו והגיענו היום הזה לאחד עשר אלף שביעיות של שאלות, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי, יום חג הוא היום הזה בשמים ובארץ, כאשר מכל פינות העולם והארץ פונים בשאלו ובירורים , ואנחנו משתדלים בכל הזדמנות להשיב ולענות כמה שאפשר.

תודה וברכה מיוחדת לכל העוסקים במלאכת הקודש, החיילים האלמונים המוציאים את האתר מהכח אל הפועל בכל שעות היממה, והכל בהתנדבות מליאה, ודבר שהוא לשם שמים סופו להתקיים. תודה לכל המשתתפים, הצופים, המאזינים, לשואלים, לעוזרים. תבורכו כולכם מהשמיים בכפל כפליים.

באדיבות אתר דורש ציון – של כבוד הרב מוצפי שליט"א