לאור חילולי שר התורה מבהיר "סכנה לכל תושבי ישראל"

לאור חילולי השבת גדולי ישראל מבהירים "סכנה לכל תושבי ישראל"

עוד לפני שקמה לה הממשלה הדבר היחידי שמונע מהרכבת הממשלה היא נושא השבת, בכל קדנציה מתעוררת סוגיית השבת, וכל פעם נשבר הסטטוס קוו, אם זה עבודות הרכבת, אם זה פתיחת עסקים בשבת, ועוד,הפעם נראה שהמלחמה תניב תוצאות – או שבת – או בחירות חוזרות כך אומר לנו גורם בחיר בדגל התורה "אין פשרות על השבת, גם אם צריך לבחירות שוב."
הבוקר (רביעי) פורסם מכתבו של מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי תחת הכותרת "זעקת השבת". מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי : "הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה ה"י, גם כופין על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין אתנו כח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארץ הקודש, כדאיתא בשבת קי"ט ב' מקראי דירמי' י"ז, ומה בידינו לעשות.אולם כוחנו בפה, אומנות אבותינו."
ועלינו לזעוק ולהריע, ולהתחנן לפני הקב"ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, ושלא יפגע חס ושלום זעקת השבת לא בשומרי השבת בפרט, שהם רוב מנין ובנין יושבי ארה"ק, וגם לא תבוא רעה חס ושלום על כל הישוב בכלל, ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, ואנו מתנגדים לזה בכל דעתנו, ואנו חפצים בשבת, ומתענגים על מתנת השבת".
הוסיף מרן שר התורה במכתב "ומצווה להתכנס בבתי הכנסיות בליל שישי בחצות הלילה (כלומר, ביום חמישי בלילה), שזו שעת התגברות הרחמים. "ולזאת נתכנס כולנו ברחבי ארץ הקודש בליל שישי פרשת בהר הבעל"ט בחצות הלילה, בשעת תגבורת הרחמים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות לתפילה ואמירת סליחות ולבקשת רחמים, ועל גבאי בתי הכנסת לפתוח שערי בתי הכנסת, והמון ישראל קדושים יתאספו להתחנן בסדר התפילה".
הרב קנייבסקי מפרט את סדר התפילה אחד לאחד : "תהלים – פרקים: י"ג, כ', קכ"ג, ק"ל, קמ"ב. סליחות: 'אזכרה אלוקים ואהמיה', 'קל מלך', תקיעה בשופר תשר"ת 3 פעמים, ה' ה', קבלת עול מלכות שמים, 'שמע ישראל' פעם אחת, 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' 3 פעמים, 'ה' הוא האלוקים' 7 פעמים, ו'מזמור שיר ליום השבת'".
"ובזכות תפילותינו אשר יתקבלו בשערי שמים נזכה לברכות השבת, כי היא מקור הברכה לחיים וברכה וכל טוב, וה' יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות, ואנו את שלנו נעשה, וה' הטוב ישקיף ממעון קדשו ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, וכי אשמרה שבת – קל ישמרנו", מסיים הרב קנייבסקי את מכתבו.
הרב גרשון אדלשטיין שליט"א צירף למכתב זה את חתימתו, כשהוא מוסיף בדברי חיזוק : "ראוי שכל אחד ואחד יתחזק בענייני שמירת שבת קודש, ודאי שזה ישפיע על כל הציבור שישמרו שבת קודש כראוי. ידוע לי מהחזון איש, שאמר שכאשר בני תורה מתחזקים בשמירת שבת קודש – זה משפיע על כל הציבור שישמרו שבת קודש כראוי".

צילום : דור זר