התזמון המדוייק

איך ולמה במערכות המדיניות שלנו יש תזמון מדוייק לפגיעה בכל מה ומי שקשור לעולם התורה.

הרב משה בן לולו שליט"א בתכניתו הפוך על הפוך ה' מנחם אב התשע"ט יום הילולת האר"י הקדוש זיע"א