חיים בתוך הרגל

אנו חיים את חיינו כהרגל לכל דבר אף על פי ששומעים שהאיום מבחוץ גדול וכביר.

זה הזמן המיוחד שניתן לנו לזעוק אבינו מלכנו הרב משה בן לולו שליט"א בתכניתו הפוך על הפוך ח' תשרי התש"פ