לקום בבוקר

כי-תצא – למה קל לנו לקום לעבודה, אבל אם זה לתפילה המיטה טובענית…,

איך אפשר לפתוח את העיניים הרוחניות שלנו ולראות שהתפילה יקרה הרבה יותר מהמשכורת שאנחנו מקבלים, ואיך חודש אלול יכול לעזור לנו בזה. הרב שמואל זיידנברג בתכניתו משיבת נפש.