לקראת הגאולה

אנחנו נמצאות בימים מאוד מיוחדים, ימים שלקראת גאולה, ימים שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים…

כתוב: " כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות"- אומרים חז"ל: שהגאולה העתידית בע"ה תהיה כמו הגאולה של עם ישראל ממצרים רק בהבדל אחד- "הראנו נפלאות".

"נפלאות" זה נ- פלאות, האות נ' בגימטרייא זה 50, אומרים חז"ל שבנפלאות, בניסים יהיו פי 50, יש אומרים פי 500 ויש אומרים יותר.

אך מי שתתבונן תמצא שהגאולה של עם ישראל ממצרים הייתה בשלבים, בהתחלה כאשר משה מגיע לעם ישראל ומודיע להם שהגאולה בפתח למרות שהרבה שרו לו "משיח לא בא, גם לא מצלצל וגם לא שולםSMS…"

בהמשך הולך לפרעה ומבקש לשחרר את עם ישראל ופרעה כועס- יש לכם זמן לחשוב על נסיעות לחו"ל, לישראל, מכביד את העבודה כביכול איזה משיח, איזה גאולה נהיה יותר קשה.. כמו ימינו בדיוק..

וכאשר השלב האחרון לפני הגאולה זה עשרת המכות שלמעשה כל המטרה של עשרת המכות, שאלו את פרעה אתן ה' המכות? אמר להם פרעה 10 J,

כל המטרה של עשרת המכות זה להראות לעם ישראל "עיני ענאק" שהקב"ה הוא ברא את העולם ולא רק שברא הוא שולט בכל מה שקיים, בים, ביבשה, באש, במים, בבע"ח, בבני האדם ובכל דבר, ולא רק ששולט הוא זה שמכתיב את הקצב, הזמן והאירועים, שאין עוד מלבדו! ורק שעם ישראל הגיעו לתובנה הזו זכו לצאת ממצרים,זכו לגאולה.

אחותי היקרה…

זה בדיוק מה שקורה איתנו בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, ובפרט בחודשים ובשבועות האחרונים.

מי שתתבונן תמצא שהקב"ה זועק לנו עם ישראל התנערו מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי.

עם ישראל – הקב"ה זועק לנו הגיע זמן גאולתכם, וזה יכול לקרוא רק אם תגיעו להבנה שיש בורא לעולם שהוא שולט הוא מכתיב את הקצב, הזמן והאירועים.

נסתכל רק על מזג האוויר שהיה לאחרונה, דווקא בעשרה בטבת – יום שבו צמנו על המצור על ירושלים, במקרה- או שזה רק מה' או ה' רקם זה תכונות אלוקיות שדווקא ביום הזה ירושלים הייתה במצור- סגורה אין יוצא ואין בא.

כאשר בבית אחד יש חשמל- ובבית ממול אין חשמל- אולי מכת חושך, למצרים לא היה אור, היה חושך מוחלט שיכלו למשש ולעם ישראל היה אור..

אמר הר' יעקב עדס שליט"א שמי שהיה ללא חשמל צריך לעשות חשבון נפש… במקרה או שרק מה'…

במקרה דווקא משחררים 26 מרצחים ,תמורת שום דבר אחד גדול, בניהם הרוצח של משפ' פוגל היקרה הי"ד שעוד הלב מדמם מהאירוע הנורא והקשה. זה בנימין נתניהו או ג'ון קרי או ש 26 בגימטרייא זה שם ה'- י-ה-ו-ה – זה מבורא עולם , אין מקרה זה רק מה' עם ישראל תתעוררו אין לכם על מי להישען אלא על אביכם שבשמיים.

אחותי היקרה…

הימים האלו הכוח שלהם זה להתחבר לה', לזעוק לה', לדבר עם ה'. ותדעי שאת הבת של המלך, הקב"ה זה אבאל'ה שלך וזה לא משנה מה את לובשת ומה לא לובשת, מה את עושה ומה לא, אין לו תנאים לגבי זה.

תדעי הקב"ה אוהב אותך יותר מאשר את אוהבת את עצמך, ודואג וחפץ בטובתך יותר מאשר את דואגת וחפצה בטובתך- ה' אוהב אותך!

תרימי עיניים דברי איתי, בקשי ממנו, תאמיני שרק הוא- אין עוד מלבדו ובע"ה תזכי לישועות לניסים ולנפלאות!

אמן!