מדוע הבורא נסתר מאיתנו?

לא פעם אנו חושבים: אם הבורא היה מתגלה אלינו איזו שמחה היתה, היינו מוכנים לעשות כדבריו ללא עוררין, היינו מקדישים את חיינו אליו. לכאורה הכל היה טוב. אז מדוע בכל זאת הוא מסתתר מאיתנו?

מטרת ההסתרה של הקב"ה נובעת מתוך רצון הבורא, שהנברא יגיע להרגש אהבה כלפי הבורא. אם יפעל מתוך ידיעה, פעולתו תעשה מתוך אנוכיות, מתוך מחשבה עצמית, מתוך השכר המלווה למעשה, ולא יחשוב כלל על זולתו. הפעולה מתוך ההסתר מכשירה את מידת האהבה. רק על ידי הסתרה ניכר שהנותן אוהב.

לדוגמה, נתבונן בשני מקרים עם שינוי קל ביניהם:

מקרה א': ראובן ושמעון הם שני "חברים". ראובן מוזמן לאירוע משמח של שמעון. שמעון מודיע לחברו, שהוא עשיר ונדבן וודאי, שאם יביא לו מתנה הגונה, יקבל כפל על מתנתו. כאשר ראובן מגיע לאירוע, אומר ראובן לחברו שמעון, הבאתי לך מתנה, כי אני יודע, שאתה תתן לי בתמורה למתנתי מתנה גדולה יותר. שאחרת אני לא טיפש, שאני אעשה מעשה ללא תועלת מספקת. אני פועל מתוך תבונה, מתוך ידיעה מוקדמת.

מקרה ב': ראובן ושמעון הם שני חברים. שמעון מוזמן לאירוע משמח של ראובן. שמעון שוקל איזו מתנה עליו להביא לראובן. הוא אינו יודע את מצבו הכלכלי של ראובן ולא את מידת נדיבותו, אך מחליט להביא לו מתנה הגונה. בנותנו את המתנה, אומר שמעון לראובן, אני שמח לתת לך את מתנתי, ואיני מצפה לשום תמורה. כל מטרתי היא לשמח אותך.

ברור לעיני כל בר דעת, שבמקרה הב' מגדיל שמעון את אהבתו לראובן במאד מאד, בהיותו מתנהג בנדיבות ובהטבה כלפי חברו, למרות שאינו יודע שיקבל תמורה כלשהי. כך עלינו לעבוד כלפי הבורא – באהבה גמורה. בעשיית נחת רוח לבורא ללא רצון לתמורה ממנו. זאת ניתן לעשות רק במצב של הסתרה. כך בעזרת ה' תרבה האהבה בין הנברא לבורא. אז מדוע ישנם המבקשים קודם לדעת את התמורה שיקבלו ממעשיהם? כי לא אהבה הם מחפשים אלא אנוכיות, מחפשים הליכה רק בתוך הדעת.

לסיכום, ההסתרה נותנת אפשרות של בחירה, פעולה מתוך בחירה דורשת יגיעה, יגיעה בדבר גורמת להחשיב את הדבר, דבר שמחשיבים אוהבים. מכאן שסיבת ההסתרה היא, כדי להרבות אהבה בין הנברא לבורא.

מאתר: הסולם – הרב אדם סיני