מה לעשות שיבנה

אנחנו בעיצומם של ימי בין המיצרים, ימים קשים בהם נחרב בית המקדש על שנאת חינם.

מה אנחנו יכולים לעשות בכדי להפוך את הימים האלה לטובים יותר. הרב ישראל לורי בתכניתו מאוד ישראל