נומרולוגיה קבלית

מדוע התורה בסיפור הבריאה מתחילה באות ב': "בראשית ברא אלוקים את השמיים"?
ישנן סיבות רבות, החולשות על כל רובדי התורה: פשט רמז דרש וסוד, אך אנו נבחר היבט נוסף, אשר ישליך אור חדש על ההסתכלות שלנו על החיים: בתהילים קי"ז, פסוק י' אומר: "לא בגבורת הסוס אחפץ …" בורא העולם אינו חפץ בגבורה של סוס, אם כך נשאלת השאלה באיזו גבורה הינו חפץ? אומר לנו התנא באבות יהודה בן תימא אומר "הווי גיבור כארי …" מהו השוני בין גבורתו של הסוס לבין גבורתו של הארי?

גבורתו של הסוס הינה גבורה חיצונית – על פני השטח הסוס נראה עוצמתי מאוד, אך האמת היא, שהסוס הינו בעל חיים מאד עדין, אשר מכה קלה באזור הקרסול יכולה לגרום לו חוסר תפקוד ותועלתיות, כך שגבורתו של הסוס כלפי חוץ היא עוצמתית, אך מבפנים ריק מכל תוכן.

לעומתו, האריה הינו בעל עוצמה פנימית. הוא אינו צריך למשוך תשומת לב על ידי חיצוניות, הוא יודע, ששאגה אחת שלו גורמת יראה לכל היער.

על פי תורת הקבלה, לכל אות יש שווי מספרי, המעניק לה משמעות נוספת.
לדוגמה, הספרה 6 מייצגת את העולם הזה, העולם החיצוני. העולם נברא בשישה ימים ועל פי הזוהר הוא נקרא "עלמא דשיקרא" – עולם השקר.. לכל דבר גשמי יש שישה היטלים (ארבע רוחות השמים, למעלה ולמטה).

מדוע הבורא אינו חפץ בגבורה של סוס? סוס בצורת כתיבתו מייצג את העולם הזה, החיצוני: האות ס' = 60 = 6 (בגימטרייה קטנה), האות ו' = 6 והאות ס' = 60 = 6. כך שהמילה סוס מאופיינת על ידי המספר : 666 (סמל זהה לזה של כת השטן למי שיודע).

גם המילה שקר מאופיינת על ידי אותה סיפרה, כפי שציינו: ש = 300, ק = 100, ר= 200. סה"כ – 600. 
השקר = 600 = 6 בגימטרייה קטנה. מהו ההפך מהשקר? האמת.
מהי הספרה שצורתה הפוכה לספרה 6? תשובה: 9.

למדנו שהמילה שקר שווה 6, כך נלמד שההיפך, אמת, הפוך גם בספרה: א=1, מ=40, ת=400.
סה"כ-441= 9 בגימטרייה קטנה. אמת שווה 9. השקר והאמת הפוכים במהות וגם במציאות. 

הספרה 9 מייצגת את האמת והפנימיות, המנוגדים לשקר וחיצוניות. אריה בגימטרייה שווה 261 = 9 בגימטרייה קטנה.

"לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה" (תהילים קמז, י).
הבורא לא רוצה גבורה חיצונית בלבד אלא גבורה פנימית ואמיתית.
 סיכום ביניים: הבורא אינו חפץ מהאדם גבורה חיצונית של סוס, שהמיצג שלה הוא הספרה 6, המייצגת את השקר ואת העולם הזה, החיצוני, אלא הוא רוצה שהאדם יתחזק בפנימיות שלו, ושלא כל דבר ישפיע עליו. לכן הוא מבקש ממנו "הווי גיבור כארי". זו אחת הסיבות שאנו נקראים "יהודים", ע"ש יהודה, שברכתו הייתה "גור אריה יהודה", ובפרט שאריה הן אותיות יראה, שלאדם תהיה יראה פנימית איתנה ולא ברת חלוף.

תופעה מעניינת נוספת: הספרה 9 מייצגת בקבלה את המושג – אמת. והאמת לא משתנה. ניתן לראות זאת גם בעובדה שאם מכפילים את הספרה 9 בכל ספרה אחרת, התוצאה תהיה תמיד 9.

לדוגמא:

9 * 3= 27 = 9 בגימטרייה קטנה.

9* 7 = 63 = 9 בגימטרייה קטנה.

ניקח מספרים יותר גדולים : 9 * 555= 4995 = 9 בגימטרייה קטנה. כך ניתן לבחון זאת עם כל ספרה,התוצאה תהיה תמיד אותה התוצאה: 9.

כעת נחזור לשאלה הראשונה: מדוע התורה פתחה באות ב' ולא באות א'?
כאמור, בוודאי שישנן סיבות נוספות, אך להלן תשובה מפליאה: על שלושה דברים עומד העולם – אם ניקח את שלוש האותיות הראשונות בא"ב העברי (בהתייחס לכך שהתורה הייתה מתחילה באות א'):

א, ב, ג = א=1, ב= 2, ג= 3 סה"כ = 6

ד, ה, ו = ד=4, ה= 5, ו= 6 סה"כ = 15= 6 בגימטרייה קטנה

ז, ח, ט = ז= 7, ח = 8, ט=9 סה"כ = 24 = 6 בגימטרייה קטנה

וכך עד סוף הא"ב העברי. אם נתחיל מהאות א' כל שלוש אותיות, נקבל תמיד בסופו של דבר את התוצאה 6 = שקר.

אך כידוע התורה מתחילה באות ב', הבה ונתבונן מה יתרחש כאשר נבדוק זאת שוב:

ב, ג, ד = ב= 2, ג=3, ד=4 סה"כ = 9

ה, ו, ז = ה= 5, ו = 6, ז = 7 סה"כ = 18 = 9 בגימטרייה קטנה.

כך עד סוף הא"ב העברי. כאשר אנו מתחילים את התורה באות ב' תמיד נקבל את התשובה = 9.

התורה היא האמת!

מאתר עולמות נפגשים