סגולות להריון

שמירה על דיני 'טהרת המשפחה'. זאת סגולה בדוקה שהמליצו עליה גדולי ישראל, כדי לזכות בילדים.

סגולה נוספת להריון – אמירת מזמור קלג' בתהילים.

הכנסת אורחים (סגולה לבן זכר).

להיות קוואטר בברית מילה (הזוג שמעביר את התינוק אל תוך האולם).

אשה בעלת צדקה זוכה לבנים זכרים.

לקיים את מצוות שילוח הקן. כנרמז בפסוק "שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך" (בנים תרתי משמע).

לשלם לשדכן, ולוודאות שהוא אכן קיבל תשלום.

לכתוב ספר תורה לסגולה להריון.

ישנה סגולה עבור מי שנשוי שנים רבות, ולא זכו לילדים, לקדש את האשה פעם שניה.