סגולות לחודש שבט

יום י"א שבט:

סגולה מיוחדת לפרנסה, לקרוא את "פרשת המן" (פרק טז בחומש שמות), שניים מקרא ואחד תרגום, ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת בשלח. השנה זה יוצא בתאריך הנ"ל. (ידוע ומפורסם בין החסידים בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א).

יום כ"ג שבט:

סגולה בדוקה ומנוסה, להדליק ביום זה נר לכבוד המקובל רבי  יעקב חיים ישראל אלפייה  זצ"ל. לומר: "הריני קורא 'פתח אליהו' לכבוד הצדיק רבי  יעקב חיים ישראל רפאל בן רבי יצחק ושרה אלפייה  זצ"ל, שהיום הוא יום פטירתו, בבקשה שיעתיר ויעמוד בתפילה עבור פלוני בן פלונית, (כאן יבקש את בקשתו – בקשה אחת בלבד)". ולקרוא "פתח אליהו".לידיעתכם, הצדיק הבטיח, שכל מי שיעשה כן תפלתו לא תשוב ריקם!