סגולות לרפואה שלמה

א. מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שבעירו, ויבקש עליו רחמים.  ויש ללכת לראש ישיבה או למלמד תורה לרבים שיתפלל בעדו. ולא לאנשים שאינם לומדים תורה, וסתם מכריזים על עצמם כפועלי ישועות כביכול. (הגר"ע יוסף שליט"א, חזו"ע אבלות א' עמ' כט, מגמ' ב"ב קטז,א, ונמוק"י שם).

ב. סגולה לחולה שיתרפא, להוסיף לו שם בעשרה אנשים ובתפילת שינוי השם. ולא ישנו את השם לגמרי, שהחולה עלול לבא על ידי כך לידי סכנה (הגר"ע יוסף שם עמ' כז. ושם מבואר נוסח התפילה לשינוי השם).

ג. סגולה לחולה שיתרפא, לקבץ עשרה אנשים, ולומר פסוקי תהילים מפרק קי"ט לפי אותיות שמו. (פרק קיט מסודר לפי אותיות א-ב, כאשר 8 הפסוקים הראשונים מתחילים באות א', ושוב 8 פסוקים מתחילים באות ב', וכן על זה הדרך לכל האותיות. ומי ששמו למשל משה, יאמרו כל הפסוקים המתחילים באות מ' ובאות ש' ובאות ה'). ונוהגים להוסיף גם פסוקים המתחילים באותיות אלו: קר'ע שט'ן. (הגר"ע יוסף שם עמ' כו מהחיד"א).

ד. קבלה מה"חוזה מלובלין", שאם יש לאדם חולה בתוך ביתו, שיקבל על עצמו לעשות סעודה לכבוד הנביא הושע בן בארי, ביום שלישי בשבוע מיד לאחר שיתרפא החולה. וכתב הבעש"ט שלפני שיקבל הקבלה הנ"ל יאמר פסוקים אלו (ישעיה ח,יט-כ): "וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים, הַמְצַפְצְפִים וְהַמַּהְגִּים. הֲלוֹא עַם אֶל אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ, בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים. לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה, אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר". (אביעה סגולות עמ' 165, מסגולות ישראל ח,יב).

ה. סגולה לחולה מעיים, יקח חתיכת זנגביל ויצלה באש, ואחר כך יחתכנה לשלוש חתיכות, ובכל חתיכה יתן מעט מלח, ויבלע ג' חתיכות אלו בבוקר ויתרפא. וזה בדוק ומנוסה. (מראה הילדים ח,כז).

ו. סגולה לחולה, לעשות פדיון נפש על ידי רב מוסמך, וכמו שהביא בספר "קונטרס היחיאלי", שהמילים "ורפא ירפא" עם הכולל (2 המילים), בגימטרייא "פדיון נפש" (580), ורבים ראו ישועה.  (ספר אור עליון בשם הרה"ג מרדכי אליהו בכ"י).

ניתן לראות סגולות נוספות לחולה, מהמקובלים הרה"ג יצחק כדורי זצ"ל, והרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, בכתב יד קודשם, בספר "אור עליון".

הובא מאתר יהדות נט