כיצד לבחור לילדכם את המוסד הכי טוב

הרב אודי עטייה יו"ר ארגון 'כיוונים לחיים' בטור מיוחד: כיצד יש לבחור לילד שלכם את המוסד הכי טוב

בשנים עברו היוו בתי הספר הפנימייתיים מענה לרוב האוכלוסייה המתגוררת בפריפריה, מהסיבה העובדתית הפשוטה שכמעט ולא היו בתי ספר אקסטרניים (לימודי יום) בסביבת המגורים של אותה אוכלוסייה ובתי הספר שהיו קיימים, לא היו יכולים לעמוד בעומס הפונים, וניהלו סלקציה בקבלת התלמידים/ות, סלקציה שלא תמיד הייתה הוגנת ולא נרחיב את היריעה בנושא זה, שדורש התייחסות באופן נפרד. כאשר הורים נאלצו אז לשלב את בניהם ובנותיהם לבתי ספר הפנימייתיים,

הם עשו זאת מתוך אינטרס חינוכי שהעניק לילדיהם תחושה של אכפתיות ודאגה כנה מצד הוריהם, מה שאפשר להם לראות את הפנימיות באור חיובי, עובדה שפיתחה אצלם הערכה למקום שבהמשך יצרה מוטיבציה לימודית והפנמת המסרים החינוכיים שצוות הפנימייה העביר להם.
בשנים שלאחר מכן, לאחר התגבשותן של הקהילות תחת הנהגה רוחנית מפוארת ויסודה של מפלגה תחת חסותה של אותה הנהגה, שקיבלה את מרותה גם בתחום החינוכי, הוקמו הרבה בתי ספר אקסטרניים בכל אזורי הפריפריה. מטבע הדברים המענה הפנימייתי הפך לכתובת עבור ילדים ואפשר להם לצאת מביתם בגלל סיבות של מצוקה תפקודית של הילדים בתוך המשפחה. קיימות מספר סיבות עיקריות המאלצות משפחות לשלוח את ילדיהם לפנימיות:

 1. קושי מצד המשפחה במתן מענה רגשי לילד, כתוצאת מאובדן של אחד ההורים. עומס רגשי
  ופיזי שנופל על הורה אחד ומקשה עליו למצוא זמן להעניק טיפול רגשי וחינוכי הדרוש לילד.
 2. קשר זוגי לקוי בין ההורים, לרוב משפיע באופן שלילי על תפקוד הילדים בבית, גורם אצלם
  לירידה במוטיבציה הן בתחום הלימודי והן בחינוכי.
 3. קשר לקוי בין הורים לילדיהם, יוצר תסמיני מרידה פרואקטיביים מול הערכים החינוכיים
  שאותם רוצים ההורים להנחיל לילדיהם, אשר יכולים לגרום להידרדרות מוסרית ורוחנית.
 4. סביבת מגורים שלילית, יכולה ליצור פיתויים רוחניים ומוסריים אצל הילדים. ההורים מודעים
  לסכנות אלו ורוצים בכל מאודם להנחיל חינוך חיובי וערכי לילדיהם.
  כתוצאה מסיבות אלו, הוצאת הילדים מתוך המשפחה ושליחתם לפנימיות, הינה תוצאה של אילוצים היוצרים אצל ההורים רגשות אשמה, של חוסר הענקת חום וקשר הורי תקין, הילדים מצדם חשים חוסר אכפתיות הורית. תחושות אלו חייבות לקבל מענה מקצועי בפנימיות אליהן משובצים הילדים.
  וע"כ במאמרים הבאים.

הכותב הוא הרב אודי עטיה יו"ר ארגון 'כיוונים לחיים' העוסק בשיבוץ והכוונת תלמידים ותלמידות למוסדות חינוך