תחנון בעצמאות

בלעדי בערוץ 2000  מכתבו של מרן איך לנהוג ביום העצמאות וביום ירושלים ?. 

פרסום ראשון בערוץ 2000 – מכתבו של מרן מבהיר את דעתו על יום העצמאות ויום ירושלים, רבות קולמוסים בהלכה נכתבו האם אומרים תחנון ביום העצמאות או ביום ירושלים,במכתב שפורסם לראשונה כאן בערוץ 2000 מתוך כתב ידו של מרן זצוק"ל על כל המשתמע בהלכה, וגם איך צריך לנהוג בימים אלו. 
בשנת תשע"א נשלח מכתב למרן ע"י ישיבת "מעיין חיים ושלום" באשקלון  נשאל מרן "כיצד עלינו לנהוג ביום העצמאות וביום ירושלים, השיב מרן ללמוד בהתמדה ביתר שאת ויתר עוז". בשאלה השניה "נשאל מרן האם לומר תחנון ולהתפלל כרגיל מדי יום ? {כנהוג בישיבות הקדושות} או לנהוג אחרת ? וכאן השיב מרן בצורה ברורה ונחרצת "אין לומר תחנוך בשני ימי הנ"ל". ובכדי לחזק את ההלכה הוסיף מרן "יש להתפלל רגיל".