תפילה לאמונה

רבונו של עולם, תן לי אמונה.

שכל מה שאני מבקש ממך אתה יכול לתת לי,גם אם יש דברים  שלכאורה זה נראה ממש לא מציאותי. כי לפעמים, כשאני מתפלל ומבקש בקשות, דברים גדולים, אני לא ממש מאמין שאפשר לתת לי אותם, אני לא ממש מאמין שדבר כזה יכול לקרות.

רבונו של עולם, תן לי אמונה.
שהתפילה שלי, יש לה כוח. כי לפעמים אני מבקש דברים קטנים כאלה, כמו למשל כשאני מחפש את המפתחות או את המשקפיים ואני מבקש שתמצא לי, שתפקח לי את העיניים אך אני לא ממש מאמין שהתפילה שלי תיפעל כי אני לחוץ ורץ ממקום למקום בפאניקה, ואם באמת הייתי מאמין בכוח של התפילה שלי, הייתי צריך להיות הרבה יותר רגוע.

רבונו של עולם, תן לי אמונה.
שבאמת תהיה תחיית המתים, ושכולם יקומו מקיברם ויחזרו לחיות פה אתנו אם זה יקרה בזמננו, ואם לא אז שגם אנחנו נקום, כי זה נראה לי כל כך דמיוני, כל כך לא מציאותי.

רבונו של עולם, תן לי אמונה.
שגם אם אנחנו רחוקים מאוד מהיעד, והדרך פקוקה בפקק אחד ארוך שלא רואים את סופו, שאם נתפלל, ונגיד תיקונים כלליים, ונגיד "אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה" שאומרים שזו סגולה לפתוח את הדרך, ונשיר, ונמחא כפיים, ונגיד "אין עוד מלבדו" שזה הסגולה הנפלאה של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל, ונגיד בזכות רבנו, בזכות הצדיקים, שבזכות כל זה הדרך תיפתח, ונגיע בזמן, ויהיו ניסים, כמו שכבר היו בעבר, רק שאנחנו שוכחים, ומתייאשים מהר מדי.

רבונו של עולם, תן לי אמונה.
שגם אם עברו שנים ועוד לא נושענו, שבשניה אחת הישועה יכולה להגיע כי אצלך אבא הכל אפשרי, וכהרף עין, רק שהשנים שעוברות מכניסות בנו ספקות.

רבונו של עולם, תן לי אמונה.
תמימה, זכה, פשוטה, מוחלטת, שאין טבע, שאתה מנהל פה את הכל ושהכל תלוי בך.

רבונו של עולם תן לי אמונה.