אלול – השפעת החברה עד כמה

מחקרים מוכיחים שאנו מושפעים באופן רציף מן החברה הסובבת אותנו, מהם הכלים המעשיים להתמודדות עם השפעה זו.

הרב אליעזר קפלן והרב יונתן גלעד בתכניתם עולמות נפגשים